Kategorija: Pakalpojumi

  • Tuvinieku atbalsta grupa

    Programmas mērķis ir tuviniekiem sniegt informāciju un zināšanas par garīgās veselības jautājumiem, šizofrēniju, depresiju un citām psihiskām saslimšanām. Atbalsta grupas tikšanās reizēs tiks pārrunāti gan medicīniska rakstura jautājumi, gan aktuālas tēmas par sociāli psiholoģiskiem aspektiem.  Atbalsta – izglītojošās grupas vadītājs- psihiatrs Dr. L.Grauda Kopumā plānotas 8 tikšanās reizes, vienu reizi nedēļā.  Nodarbību tēmas: 1.nodarbība. Ievads.…

  • Dienas aprūpes centrs

    Dienas aprūpes centrs klientiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ar mērķi sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, vecināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu izpratni un zināšanu līmeni par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo…