Biedrība "Gaismas Stars"

Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības

traucējumiem un viņu tuviniekiem

Aktualitātes