Tuvinieku atbalsta grupa

Plānotā atbalsta – izglītojošā grupa 2021.gada septembris

Programmas mērķis ir tuviniekiem sniegt informāciju un zināšanas par garīgās veselības jautājumiem, šizofrēniju, depresiju un citām psihiskām saslimšanām. Atbalsta grupas tikšanās reizēs tiek pārrunāti gan medicīniska rakstura jautājumi, gan aktuālas tēmas par sociāli psiholoģiskiem aspektiem. 

Nodarbību tēmas:
1.nodarbība. Ievads.
Iepazīšanās, nodarbību tēmas un mērķi. Dalīšanās pieredzē, problēmsituāciju aktualizēšana. Psihiatriskās palīdzības aspekti, nepatiesie priekšstati par psihiskām saslimšanām. 

2.nodarbība. Psihisko saslimšanu iemesli un attīstība.
Mūsdienu teorijas par saslimšanas iemesliem un veicinošiem faktoriem. Psihisko slimību ģenētiskās teorijas. Klīniskās izpausmes.

3.nodarbība. Šizofēnija un šizofrēnijas spektra traucējumi. Depresija, bipolārie traucējumi.
Pozitīvie un negatīvie simptomi. Atšķirība starp medikamentu blakus parādībām un simptomiem. Pirmās atkalsaslimšanas pazīmes.

4.nodarbība. Ārstēšana, slimības norise un prognoze.
Medikamenti, to blaknes. Riska faktori. Pašnāvības riska novērtējums, brīdinājuma pazīmes.

5.nodarbība. Atveseļošanās stadija. 
No krīzes līdz stabilam stāvoklim, pacienta iespējas un aktivitātes katrā stadijā. 

6.nodarbība. Psihosociālā rehabilitācija. 
Pašvērtējuma celšana, sociālās norobežošanās mazināšana, ikdienas prasmju uzlabošana

7.nodarbība. Patstāvības veidošana. Ģimenē valdošās atmosfēras loma. 

8.nodarbība. Hroniskas saslimšanas ģimenē. Noslēgums
Akceptēšanas stadija, stress, izdegšana, psihoemocionālā higiēna. 

Vairāk informācija, zvanot pa tālruni 67272873

Apmācību programmas „Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tuvinieku atbalsta – izglītojošās grupas” metodiskais materiāls: