“Māls. Veidojam savu dzīvi”

Esam priecīgi un gandarīti par šovasar īstenoto projektu “Māls. Veidojam savu dzīvi”, ko finansēja RD Izglītības, kultūras un sporta departaments. Projekta ietvaros trīs dienas apguvām jaunas keramikas prasmes pie meistares Vinetas Trumpenieces Liepājā, kā arī divas dienas mācījāmies svilpaunieku veidošanas noslēpumus pie keramiķa Ivara Graša Apšuciemā.

Esam pārliecinājušies, ka darbam ar mālu piemīt terapeitisks efekts “būt šeit un tagad”. Katrs neatkarīgi no savu spēju līmeņa var radīt savu “mākslas darbu” tādā veidā paplašinot savu spēju robežas. Keramikas nodarbībās tika akcentēta gan procesa nozīme, gan kvalitatīvi nostrādāts galaprodukts.

Projekta laikā dienas aprūpes centra apmeklētāji patstāvīgi izplānoja arī brīvā laika aktivitātes, noorganizējot ekskursijas tuvākā apkārtnē.

Šādi ārpus centra pasākumi lielā mērā sekmē dalībnieku patstāvīgai dzīvei nepieciešamās pašaprūpes iemaņas, kā arī vairo pašapziņu un motivē aktīvākam dzīvesveidam.

Projekts tiek īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta  departamenta atbalstu Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

No gallery found with ID 25