Tuvinieku atbalsta – izglītojošo grupu metodiskais materiāls

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” finansiālu atbalstu, laika posmā no 15.11.-15.12.2013. tika īstenots projekts „Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tuvinieku atbalsta – izglītojošās grupas”.
Projekta ietvaros tika noorganizētas divas atbalsta grupas tuviniekiem, kā arī izveidots metodiskais materiāls, kas var būt noderīgs gan speciālistiem organizējot atbalsta grupas savās prakses vietās, gan personām ar psihiskās veselības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. 

Metodisko materiālu skatīt šeit:
/userfiles/files/Atbalsta%20grupu%20metodiskais%20materials.docx