Projekts ”Izaicinājums kā pārmaiņas”

No gallery found with ID 8

Piedaloties dažādās fiziski un psiholoģiski izaicinošās aktivitātēs, dalībnieki apguva ikdienā nepieciešamās praktiskās iemaņas – nometnes vietas iekārtošana, orientēšanās, ēst gatavošana, kā arī uzlaboja savas personīgās kompetneces – mācījās uzņemties atbildību, iniciatīvu un līderību, attīstīja spējas sadarboties, uzlaboja prasmes apzināties savas spējas un saprast individuālās un grupas kļūdas.


Šķēršļu pārvarēšanas nodarbības brīvā dabā tika organizētas, kā spēle, kas lielā mērā palīdzēja dalībniekiem apzināties sevi kā indivīdu, bet tajā pašā brīdī kā grupas sastāvdaļu. Visas aktivitātes tika kopīgi pārrunātas – reflektēti emocionālie pārdzīvojumi un gūtas vērtīgas atziņas.