Atvērta pirmā JūHū tīkla darbnīca

Biedrības “Gaismas stars” mērķis ir veicināt integrāciju sabiedrībā personām ar psihiska rakstura traucējumiem, uzstādītos mērķus ir iespējams sasniegt dažādos veidos. Līdz šim biedrības galvenais uzsvars ir bijusi sociālā rehabilitācija dienas centrā un ārpuscentra nodarbībās, kā arī darbs ar tuviniekiem. Kā būtiska problēma rehabilitācijas procesā ir pēctecība, ar to domājot nevis sadarbību starp rehabilitācijas iestādēm, bet pilnvērtīogu atgriezšanos sociālajā dzīvē un darba gaitu uzsākšanu kā pēdējo sociālās rehabilitācijas posmu.

Sarunās ar sociālā dizaina zīmolu JūHū nonācām pie secinājuma ka mūsu mērķi atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļautās personas ir tuvi.
Biedrība Gaismas stars un JūHū uzsāka sadarbību kas rezultējās ar uzvaru projektu konkursā “Brigāde“.

Programmas „Brigāde” mērķis ir atbalstīt radošu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstīta mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un uzlabo vietējo kopienu dzīves kvalitāti.

Programmu „Brigāde” organizē Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija, savukārt programmas finansējumu nodrošina Open Society Foundation

Ar “Brigāde” atbalstu biedrības “Gaismas stars” telpās ir izveidota keramikas darbnīca un ceplis, kas ir pirmā JūHū tīkla darbnīca. JūHū ir unikāls tīkls, kurš atbalsta vietējo ekonomiku, savedot kopā dizainerus un sociālajai atstumtībai pakļautās personas, lai kopīgi radītu augstas klases dizainu, kas tiek tirgots labākajos dizaina veikalos. JūHū radītais tīkls stiprina godīgu un ilgtspējīgu ražošanu, visi dalībnieki ir ieguvēji no šīs sitēmas.

Papildus informācija par keramikas darbnīcas darbību iegūstama sazinoties ar mums.

Jānis Urtāns 26383477