Par Mums

Biedrība “Gaismas Stars”

Biedrība ”Gaismas stars” ir atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuviniekiem, kas dibināta 1997.gadā pateicoties psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vecāku iniciatīvai. Biedrības mērķis ir veicināt personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo funkcionēšanas spēju saglabāšanu un uzlabošanu kā arī iekļaušanos sabiedrībā.

2001. gadā biedrība “Gaismas stars” atklāja pirmo Dienas aprūpes centru Latvijā īpaši personām ar psihiskās veselības traucējumiem. Šo gadu laikā centrs ir mainījis savu atrašanās vietu un no Lāčplēša ielas pārcēlies uz Pērnavas ielu 62. Dienas centrs atrodas Protezēšanas un ortozēšanas centrā trešajā stāvā. Veicinot NVO sadarbību ar valsts struktūrām ir noslēgts līgums starp Biedrību Gaismas stars un Rīgas domes Labklājības departamentu par iespēju 25 cilvēkiem dienā bezmaksas apmeklēt dienas centru.

Lai veicinātu izpratni par šizofrēnijas saslimšanu biedrība organizē Tuvinieku atbalsta grupas, nodarbību laikā vecāku un citi grupās dalībnieki iegūst informāciju par šizofrēnijas saslimšanu, tās ārstēšanu un citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Biedrība ir lietussarga organizācijas SUSTENTO Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija biedrs un sadarbojas ar EUFAMI – European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness.

Darbinieki

Dienas aprūpes centrā „Gaismas stars” darbojas multiprofesionāla rehabilitācijas komanda veidota no štata darbiniekiem un vairākiem piesaistītiem nodarbību vadītājiem, tādejādi centrā tiek nodrošināta nodarbību daudzveidība, kā arī plašs skatījums uz katra dienas centra klienta individuālo rehabilitācijas plānu.

  • Dienas aprūpes centra vadītāja: Brigita Siliņa
  • Vecākā sociālā darbiniece: Dace Kalniņa
  • Sociālā darbiniece: Kristīne Zinkeviča
  • Sociālais darbinieks: Valts Kampiņš
  • Sociālā darbiniece: Nataļja Dmitrijeva
  • Ergoterapeite: Olga Pihoņina
  • Mūzikas nodarbību vadītāja: Ieva Svētiņa
  • Psihologs: Anna Plisko