Kontakti

Biedrība “Gaismas stars”
Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem.
Reģistrācijas nr. : 40008031672

Bankas konts:
SEB Banka, a/s
UNLALV2X
LV71UNLA0050006029869

Adrese:
Lāčplēša 60,
Rīga, LV – 1011
Tālrunis: 67272873
E-pasts: gaismasstars@inbox.lv