Programma “Veselības atjaunošanas rīcības plāns” 2019

Programmas “Veselības atjaunošanas rīcības plāns” ietvaros, dienas aprūpes centrā tika ieviestas jaunas nodarbības ar mērķi palīdzēt centra apmeklētājiem laicīgi atpazīt slimības paasinājuma pazīmes un veiksmīgāk tikt galā ar krīzes situācijām.

Pētījumu dati liecina, ka daudzpusīga informācija par savu psihisko saslimšanu (medicīnas valodā to dēvē par psihoizglītošanu) var mazināt paasinājuma risku, uzlabot ārstēšanas procesu un paātrināt atlabšanu, palīdzēt labāk tikt galā ar ikdienas stresu un problēmām (www.nenoversies.lv).

Kopumā tika novadītas 8 nodarbības, kurās dalībniekiem bija iespēja uzzināt jaunu informāciju, aizpildīt darba lapas un saņemt individuālas konsultācijas. Nodarbības vadīja: psihiatrijas medicīnas māsa I.Sipova.

Kā pamats metodiskajam materiālam tika izmantots Psihiatrijas Māsu apvienības izstrādātais materiāls “Pirmās atkal saslimšanas pazīmes” (2002).

Materiālus var izmantot patstāvīgi vai kopā ar atbalsta personu/ speciālistu.

Projektu “Programma “Veselības atjaunošanas rīcības plāns”” AS Latvenergo Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds “Ziedot.lv”